Oferta

 • Oferta
 • Zakres usług świadczonych przez kancelarię obejmuje:

  • udzielanie porad prawnych,
  • sporządzania pism procesowych,
  • przygotowywanie opinii prawnych,
  • sporządzanie umów,
  • opracowywania projektów wszelkich aktów prawnych,
  • zastępowania klienta lub udziału łącznie z nim w negocjacjach,
  • reprezentowanie klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
   w postępowaniach przed sądami, urzędami i innymi.

Zakres usług świadczonych przez kancelarię obejmuje:

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzania pism procesowych,
 • przygotowywanie opinii prawnych,
 • sporządzanie umów,
 • opracowywania projektów wszelkich aktów prawnych,
 • zastępowania klienta lub udziału łącznie z nim w negocjacjach,
 • reprezentowanie klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
  w postępowaniach przed sądami, urzędami i innymi.

Usługi

Zapoznam Państwa ze wszystkimi aspektami prawnymi danej sprawy, służę profesjonalną poradą oraz czynnym udziałem w każdej sprawie. Mogą Państwo również liczyć na pomoc z mojej strony przy załatwianiu wszelkich formalności.

  • Prawo rodzinne

  • władza rodzicielska
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem, opieka nad nim
  • podwyższenie i obniżenie alimentów
  • przysposobienie
  • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
  • alimenty
  • ubezwłasnowolnienie
  • rozwód z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie małżonka
  • podział majątku wspólnego małżonków i inne sprawy obejmujące rozwody
  • separacja
  • Prawo spadkowe

  • stwierdzenie nabycia spadku
  • sądowy dział spadku
  • wydziedziczenia, zapis i polecenie
  • sprawy o zachowek
  • uznanie za niegodnego dziedziczenia
  • unieważnienie testamentu lub darowizny
  • Prawo cywilne

  • Prawo pracy

  • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę
  • ustalenia istnienia stosunku pracy
  • zapłaty zaległego wynagrodzenia oraz innych świadczeń
  • mobbingu, molestowania, dyskryminacji, nierównego traktowania
  • Prawo rodzinne

  • władza rodzicielska
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem, opieka nad nim
  • podwyższenie i obniżenie alimentów
  • przysposobienie
  • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
  • alimenty
  • ubezwłasnowolnienie
  • rozwód z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie małżonka
  • podział majątku wspólnego małżonków i inne sprawy obejmujące rozwody
  • separacja
  • Prawo spadkowe

  • stwierdzenie nabycia spadku
  • sądowy dział spadku
  • wydziedziczenia, zapis i polecenie
  • sprawy o zachowek
  • uznanie za niegodnego dziedziczenia
  • unieważnienie testamentu lub darowizny
Radca prawy Legnica
Radca prawny Legnica
Ocena użytkowników
3 based on 29 votes
Profesjonalna usługi prawne w Legnicy
Radca prawny Legnica
Monika Krzakowska
Monika Krzakowska-Kwiatkowska,
Rynek 30-31,Legnica,Dolnośląskie-59-220,
Telephone No.+48 570 342 342
Legnica
Legnica
Monika Krzakowska-Kwiatkowska: Rzetelne usługi prawne na terenie Legnicy i okolic
Radca prawny Legnica Monika Krzakowska-Kwiatkowska: profesjonalizm i pełne zaangażowanie!