luty 2018

Monthly Archives

  • Władza rodzicielska a rozwód

    „A co z będzie z dziećmi po rozwodzie ?”  to jedno z pierwszych pytań jakie zadają moi klienci w sytuacji gdy otrzymali pozew rozwodowy lub gdy zamierzają go złożyć. Warto więc omówić to zagadnienie ponieważ temat jest trudny i niezwykle złożony. Trzeba pamiętać, że to jakie decyzje zapadną w tej kwestii będzie rzutowało na życie dziecka. Sąd co do zasady w wyroku rozwodowym orzeka m.in. o : Władzy rodzicielskiej – to znaczy któremu z rodziców ona […]

  • Kontakty z dzieckiem a rozwód

    Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności: przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu), bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Kwestia zakresu kontaktów dziecka z rodzicem po rozwodzie zależy od woli stron, a w przypadku braku porozumienia między […]